FARNÍ SBOR ČCE PRAHA 10 - STRAŠNICE, Kralická 4, 100 00 Praha 10
hlavní vedoucí: Ondřej Dlouhý, tel.: 601 217 314,
e-mail: tabor@cce-strasnice.cz
Kontakt na farní sbor: tel.: 274 811 226,
e-mail: strasnice@evangnet.cz

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR NEDĚLNÍ ŠKOLY 2024

Přihlašuji své dítě na letní tábor, který se bude konat v termínu 1. července – 10. července 2024 ve stanovém tábořišti Komáří Paseka.

Cena za jednu osobu je 3800,- Kč. Částku uhraďte současně s přihlášením na účet: 2700382555/2010. Teprve v okamžiku zaplacení je přihláška brána závazně a místo pro dítě je rezervováno. Jako variabilní symbol uveďte 1919 a do zprávy pro příjemce napište rodné číslo a příjmení přihlašovaného dítěte. Chcete-li přihlásit více dětí z jedné rodiny pomocí jediné platby, uveďte RČ nejstaršího z nich.

V ceně je zahrnuto ubytování ve stanovém tábořišti, strava 5× denně, cesta i celá produkce tábora (rekvizity, pomůcky atd.). Všichni vedoucí pracují dobrovolnicky - zadarmo. O přijaté platbě Vás budeme informovat e-mailem. V případě potřeby vystaví potvrzení o zaplacené částce Pražský SEM, pod jehož záštitou tábor pořádáme. Více informací o Sdružení evangelické mládeže na http://www.semcr.cz/.
Uzávěrka přihlášek a nejzazší termín platby: 12. května 2024. V případě odhlášení dítěte do 12. května celou částku vracíme. Při odhlášení dítěte do 31. května vracíme 50 % zaplacené částky. Při odhlášení po tomto datu není možné poplatek za ubytování, stravu a cestovné vrátit!

Pokud by měla být cena překážkou účasti vašeho dítěte, kontaktujte prosím hlavního vedoucího. Pokusíme se vám vyjít vstříc.

Přihlašování ukončeno, kontaktujte vedoucí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pořadatelé Letního tábora NŠ prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.