FARNÍ SBOR ČCE PRAHA 10 - STRAŠNICE, Kralická 4, 100 00 Praha 10,

tel.: 274 811 226, e-mail: strasnice@evangnet.cz
hlavní vedoucí Benjamin Roll, tel.: 773 338 650 e-mail:
tabor@cce-strasnice.cz

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR NEDĚLNÍ ŠKOLY 2019

Přihlašuji své dítě na letní tábor, který se bude konat v termínu 7. - 16. července 2019 v tábořišti Želetavka (Zblovice, okres Znojmo).

Cena za jednu osobu je 3300,- Kč. Částku uhraďte současně s přihlášením na účet: 2700382555/2010. Teprve v okamžiku zaplacení je přihláška brána závazně a místo pro dítě je rezervováno. Jako variabilní symbol uveďte 1919 a do zprávy pro příjemce napište rodné číslo a příjmení přihlašovaného dítěte. Chcete-li přihlásit více dětí z jedné rodiny pomocí jediné platby, uveďte RČ nejstaršího z nich. V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5× denně, cesta i celá režie tábora. O přijaté platbě Vás budeme informovat e-mailem. V případě potřeby vystaví potvrzení o zaplacené částce Pražský SEM, pod jehož záštitou tábor pořádáme. Více informací o Sdružení evangelické mládeže na http://www.semcr.cz/, nebo na tel.: 773 338 650 (Benjamin Roll). V případě odhlášení dítěte do uzávěrky přihlašování celou částku vracíme.
Při odhlášení dítěte do 21. června vracíme 50 % zaplacené částky. Při odhlášení po tomto datu není možné poplatek za ubytování, stravu a cestovné vrátit! (Uzávěrka přihlášek a nejzazší termín platby: 
31. května 2019.)

Vyplnit přihlášku

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pořadatelé Letního tábora NŠ prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.